Hoạch định chiến lược là cách thức mà các nhà quản lý xây dựng và triển khai để có lợi thế cạnh tranh bền vững. 

Quy trình có thể từ 7 đến 30 nước tùy vào quy mô của doanh nghiệp. Thường được sử dụng nhiều ở các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn. 

Các chiến lược được xây dựng dựa vào các yếu tố sau:

  • Phong cách lãnh đạo
  • Kinh nghiệm công ty
  • Văn hóa tổ chức

Quy trình hoạch định chiến lược gồm:

Thiết lập mục tiêu

SWOT giúp xác định được vị trí hoặc bức tranh hiện tại của doanh nghiệp. Đồng thời xác định được lĩnh vực tiềm năng để phát triển trong tương lai. 

 hoạch định chiến lược

Mục tiêu rõ ràng giúp mọi hành động đều đi đúng hướng với mục tiêu mà công ty đặt ra. Bên cạnh đó, mục tiêu giúp các nhà lãnh đạo không mất tập trung vào các nội dung không phù hợp với Doanh nghiệp.

Thực hiện kế hoạch

Bạn cần chia nhỏ mục tiêu ngắn hạn thành các mục tiêu nhỏ hơn. Tức là chia các mục tiêu năm thành mục tiêu quý, mục tiêu quý chia thành nhiều mục tiêu tháng. Cần một người chịu trách nhiệm với mỗi một mục tiêu. Cách này gíup nhân viên thấy được sự đóng góp của họ. 

Thường xuyên kiểm tra các mục tiêu hàng quý, bạn có thể biết bạn đã đi đúng hướng hay chưa. Giúp xác định và giải quyết sớm những vấn đề trước khi chúng đi quá xa.

Điều chỉnh kế hoạch

Xã hội sẽ thay đổi qua từng ngày và chiến lược kinh doanh cần bắt kịp nó. Lãnh đạo nên họp hàng quý, năm để xem xét và sửa đổi chiến lược kinh doanh kịp thời. 

Xây dựng kế hoạch 

Sau khi xác định vị trí hiện tại của mình, bạn cần vạch ra các mục tiêu kinh doanh. Việc sắp xếp thứ tự ưu tiên trong bảng kế hoạch sẽ giúp bạn nhận rõ những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Từ đó có thể đạt được mục tiêu đó.

 hoạch định chiến lược

Mục tiêu ngắn hạn

Để đạt được những mục tiêu dài hạn, hãy chia nhỏ chúng thành nhiều mục tiêu ngắn hạn. Nên liệt kê một vài công việc ưu tiên hàng đầu cho năm tới.

Mục tiêu dài hạn

Hãy vẽ cho mình hình ảnh doanh nghiệp bạn mong muốn trong 5-10 năm sau. Xác định các mục tiêu dài hạn cụ thể, gíup công ty của bạn tăng trưởng một tốt. Nhưng phải luôn luôn có kế hoạch rõ ràng. Có mục tiêu dài hạn mà không có kế hoạch thì không bao giờ đạt được.

Những mục tiêu này có thể là số lượng khách hàng, số lượng nhân viên hoặc doanh thu, lợi nhuận. 

Xem thêm: Yếu tố chiến lược kinh doanh hiệu quả

Author

Write A Comment