Việc đo lường đánh giá hoạt động Digital Marketing sao cho hiệu quả. Lên kế hoạch và triển khai kế hoạch đã rất gian nan. Đừng bỏ qua  giai đoạn kiểm tra, rà soát các số liệu. Giai đoạn này cũng rất quan trọng. Giúp doanh nghiệp đánh giá và điều chỉnh hoạt động. Xác định được các công cụ phù hợp với sản phẩm và xu hướng thị trường. 

Đo lường đánh giá hoạt động Digital Marketing cũng cần được xây dựng chiến lược một cách rõ ràng. Dựa vào các chỉ số, doanh nghiệp nắm được để điều chỉnh ngân sách sao cho tối ưu nhất. 

Các chỉ số cần quan tâm khi đo lường, đánh giá hoạt động 

Chỉ số ROI

đo lường đánh giá hoạt động Digital Marketing

ROI là viết tắt của Return On Investment. Đây là chỉ số đo lường tỷ lệ phần trăm doanh thu trên tổng chi phí đầu tư. Có thể hiểu, ROI là kết quả đo hiệu suất lợi nhuận, là tỷ lệ doanh thu bán hàng. 

Chỉ số CPW

Chỉ số này cho biết chi phí cho mỗi đơn hàng mà doanh nghiệp cần phải bỏ ra cho một sản phẩm. 

Được tính dựa trên công thức: Ngân sách/ đơn hàng

CPL

đo lường đánh giá hoạt động Digital Marketing

CPL (Cost Per Lead), hiểu nôm na là khoản tiền doanh nghiệp phải trả cho khách hàng tiềm năng. Nói cách khác CPL là hình thức định giá cho quảng cáo trực tuyến của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ trả tiền cho các hành vi tương tác với doanh nghiệp. Doanh nghiệp mong muốn khách hàng điền các thông tin như tên, số điện thoại,..vào biểu mẫu. 

Conversion Rate

Chỉ số này còn gọi là tỷ lệ chuyển đổi, đây là yếu tố đánh giá quan trọng trong kế hoạch marketing. Chỉ số này giúp đánh giá hiệu quả chiến dịch Digital Marketing. 

Incremental Sales

Incremental Sales được hiểu là doanh thu tăng dần. Chỉ số này đánh giá các hoạt động, chiến dịch quảng cáo của doanh nghiệp có hiệu quả hay không. Tác động của chúng đến doanh thu doanh nghiệp.

Author

Write A Comment